Informes ...

 Actualizada a 15 de Agosto de 2012, ás 11:55

Informes, Convocatorias, Documentación, Imaxe-Logo e Enlaces cos Blogues do Encontro e a Rede.

Informes das Asembleas Plenarias:

Informes da Comisión de Economía Social e calidade de Vida:

Informes da Comisión de Diagnose e Comunicación:

Informes da Comisión Mixta de Coordinación:

Convocatorias e proposta de obxectivos e orde do día das Asembleias Plenarias do proceso de construción do Encontro Social de Ferrol Terra acompañado da Rede de Apoio Mutuo:

Xornada de debate dos Estatutos de Arméria:
  • O venres 11 de Maio de 2012, xuntanza na biblioteca do CPEI de Caranza "Manuel Masdías", para celebrar unha xornada de debate dos Estatutos da Cooperativa Arméria, para ultimar a súa redacción previa á presentación no réxistro de cooperativas de Santiago de Compostela |Blogue|.

Xornadas de Economía Social e Finanzas Éticas:

Documentación:

Imaxe e Logo do Encontro:

Enlaces cos Blogues do Encontro e a Rede:


Portal Dixital da Rede Social de Ferrol Terra
:

Blogues do Foro Social de Ferrol Terra:


|||||||||||||||||||||||||||||||||||