Contacto

Proceso de Constitución do Encontro Social de Ferrol Terra e da Rede de Apoio Mutuo

Impulsado polo Consello Local do Foro Social de Ferrol Terra

correo-e: forosocialdeferrolterra@gmail.com

Telefono de contacto:
Lupe Ces - 652201003
(Moderadora Provisional das Asembleas Plenarias)

Comisión de Economía Social e Calidade de Vida:
Manuel Rivera - manolorivera99@gmail.com
Susana Alaniz - sual259@hotmail.com
Lupe Ces - lupeces@gmail.com
André Martínez - andre.martinez.ces@gmail.com
Elena Casal Mera - elenacasalmera@gmail.com
Lucia Vizoso - luciaxocaloma@gmail.com
Camen - silferrol@cogami.es
Segundo Ruiz - segundoruizlemos@gmail.com
Xoán Lorenzo - ferrolterra@stegsindicato.org

Comisíon de Diagnose e Comunicación:
Pablo Portero - fucobuxan@gmail.com
Luis Matalobos - lmatalobos@terra.es
Suso Pazos - susopazos@yahoo.es
Suso Díaz - xesusmanuel@gmail.com
Fran Iglesias - frandacabana@gmail.com
Inácio Martínez - inaciogz@gmail.com

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||