5 de maio de 2014

Informe da Xuntanza do 22 de Febreiro de 2014

Documento relatorio da Segunda Asemblea da nova etapa do Encontro Social de Ferrol Terra.

Informe da Asemblea do Encontro Social de Ferrol Terra, xuntanza celebrada o 22 de Febreiro de 2014, no salón de Actos do Ateneo Ferrolán.

Asisten 14 persoas. Comeza a reunión ás 18:15 hs e remata ás 20:30hs.

1º Despois de intensos debates onde se analizou a situación política e socioeconómica da comarca, con especial dedicación ao do sector naval; a resposta que se está a dar desde o movemento sindical e político; as condicións sociais que marcan a construción das alternativas, e o papel que está chamado a cumprir o Encontro Social de Ferrol Terra, chégase a seguinte conclusión:

Que todas as iniciativas de confluencia, mobilización, autoorganización e autoxestión, xurdidas e maduradas ao longo do debate, teñen unha oportunidade de ser desenvolvidas no marco das asembleas das Marchas pola Dignidade, conformadas como unha nova oportunidade de creación dun espazo de mobilización e autoorganización aberto, plural e asembleario. Será nesas asembleas onde deberán ser propostas, debatidas e asumidas.

2ª Unha vez analizada a situación do Consello Reitor, e das distintas comisións e iniciativas (finanzas éticas, comunicación, viaxes solidarios, tenda de troco, STOP Desafiuzamentos, Rede de Apoio Mutuo, ...) promovidas desde este Encontro Social, acórdase dar os pasos necesarios para convocar o Consello Reitor de Arméria cun único punto na orde do dia: a convocatoria de asemblea anual da cooperativa para elixir novo consello reitor e reorganizar as comisións.

Ferrol, a 22 de Febreiro de 2014

Referencia: Proceso de constitución do Encontro Social de Ferrol Terra e da Rede de Apoio Mutuo - Informe Nº 23

|||||||||||||

Nenhum comentário:

Postar um comentário