7 de novembro de 2012

Informe da Xuntanza do 6 de Novembro de 2012

 INFORME Nº15 - XUNTANZA CELEBRADA O 6 DE NOVEMBRO DE 2012.

Referencia: Proceso de constitución do Encontro Social de Ferrol Terra e da Rede de Apoio Mutuo.

Lugar: Local Asociación Veciñal de Esteiro.

Informe da XV Asemblea Plenaria do proceso de construción do Encontro Social de Ferrol Terra acompañado da Rede de Apoio Mutuo.

|PENDENTE DE PUBLICAR|

---

Nenhum comentário:

Postar um comentário