9 de junho de 2012

X Asemblea Plenaria do Encontro Social: Martes 12 de Xuño

Proposta de obxectivos e orde do día para a X Asemblea Plenaria do proceso de construción do Encontro Social de Ferrol Terra e da Rede de Apoio Mutuo.
Día: Martes 12 de xuño.
Lugar: Local Asociación Veciñal de Esteiro.
Horario: de 19 a 21 horas.


Obxectivo da reunión:
Expoñer e analisar as proposta da Comisión de Economia Social e da Comisión de Comunicación.
Aprobación, se procede, das propostas presentadas.
Información sobre propostas de novos proxectos.

Temas a tratar:
1.- Informe e propostas da Comisión de Economía Social.
2.- Informe da Comisión de Comunicación.
3.- Outras propostas e informacións.
   * Proposta para a creación dun Servizo Comunitario de Defensa Xurídica.

Ferrol Terra, 3 de xuño de 2012

|||||||||||||||||||

Nenhum comentário:

Postar um comentário