26 de junho de 2012

Informe da Xuntanza do 12 de Xuño de 2012

 INFORME Nº10 - XUNTANZA CELEBRADA O 12 DE XUÑO DE 2012.

Referencia: Proceso de constitución do Encontro Social de Ferrol Terra e da Rede de Apoio Mutuo.

Lugar: Local Asociación Veciñal de Esteiro.

Informe da X Asemblea Plenaria do proceso de construción do Encontro Social de Ferrol Terra acompañado da Rede de Apoio Mutuo.

|PENDENTE DE PUBLICAR|


Nenhum comentário:

Postar um comentário