12 de maio de 2012

Xornada de debate dos Estatutos da Cooperativa Arméria - 11 de maio de 2012

O pasado venres 11 de Maio de 2012, tivo lugar unha xuntanza na biblioteca do CPEI de Caranza "Manuel Masdías", onde se celebrou unha xornada de debate dos Estatutos da Cooperativa Arméria, para ultimar a súa redacción previa á presentación no réxistro de cooperativas de Santiago de Compostela.
Vai ser a primeira cooperativa sen ánimo de lucro que se rexistre na Galiza. Até agora non estaba contemplado, na última reforma da Lei de Cooperativas (LEI 14/2011, do 16 de decembro, pola que se modifica a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia - DOG, nº 2, do 3 de xaneiro de 2012), na súa súa disposición adicional cuarta e artigo 58.
|Blogue|.


Para máis información ver a asesoría virtual:

http://www.cooperativasdegalicia.com/asistente/

|||||||||||||||||||||

Nenhum comentário:

Postar um comentário