4 de maio de 2012

Informe da reunión de coordinación das comisións de Economía Social e Calidade de Vida, e Comunicación e Diagnose - 3 de Maio de 2012

INFORME DA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DAS COMISIÓNS DE ECONOMÍA SOCIAL E CALIDADE DE VIDA, E COMUNICACIÓN E DIAGNOSE - 3 DE MAIO DE 2012

Referencia: Proceso de constitución do Encontro Social de Ferrol Terra e da Rede de Apoio Mutuo.

Participan na reunión 18 persoas.

Temas tratados:

1- Proposta de axenda para avanzar na constitución da cooperativa Arméria.

2- Propostas para o Plenario do ESFT.

Acordos:

1- Despois dun profundo debate, valorando moi positivamente os pasos dados até o momento, chégase aos seguintes acordos para propoñer ao Plenario do Encontro Social de Ferrol Terra, a respecto da Cooperativa Arméria:
 • Darlle prioridade ao proceso de legalización (estatutos, conta, CIF).
 • Participar activamente na xornada de traballo sobre a proposta de estatutos de Arméria, do 11 de maio.
 • Convocar asemblea de socias e socios de Arméria para debate e aprobación de estatutos.
 • Constituír unha Comisión Técnica que nun primeiro momento se centre nos trámites de legalización, estatutos, regulamento interno, para logo especializarse na realización de estudos de viabilidade de actividades e apoio técnico a outros proxectos.
 • Constituír unha Comisión Social que ademais de coordinar as actividades das distintas seccións da cooperativa, leve a xestión social da mesma.
 • Priorizar a posta en marcha do local que permita comezar a desenvolver actividades como a do roupeiro.
 • Realizar coa colaboración da Comisión de Comunicación, convocatorias abertas para incorporar aos socios e socias, aos grupos que están a impulsar as actividades.
 • Publicar en formato papel a intervención de Segundo sobre cooperativismo.
 • Manolo Ribera asinará un artigo sobre Arméria para a revista de Fuco Buxán.
2- A respecto do propio proceso de constitución do Encontro Social de Ferrol Terra e da Rede de Apoio Mutuo, tómanse os seguintes acordos:
 • Animar ás asociacións e persoas que participan do Encontro, a cubrir os datos da ficha da Rede de Apoio Mutuo, elaborada pola Comisión de Comunicación.
 • Impulsar a sinatura do Manifesto para conformar o ESFT, polo maior número de organizacións e asociacións.
 • Coordinar o grupo que está a desenvolver o Banco de Tempo coa Comisión de Comunicación.
3- Propoñer ao Plenario do ESFT do 10 de maio de 2012, a seguinte orde do día:
 1. Constitución da Comisión de Inmigración.
 2. Avanzando na Rede de Apoio Mutuo.
 3. Proceso de adhesións ao Manifesto Constituínte do Encontro.
 4. Cooperativa Arméria. Estatutos e Axenda de construción.
 5. Convocatoria mundial do 12 de maio ( Ocupy e 15M).
 6. Informes doutras comisións e propostas.
_____________

Nenhum comentário:

Postar um comentário