2 de outubro de 2012

Convocatoria da XIV Asemblea Plenaria do Encontro Social de Ferrol Terra

XIV Asemblea Plenaria do Encontro Social de Ferrol Terra

Proposta de obxectivos e orde do día para a XIV Asemblea Plenaria do proceso de construción do Encontro Social de Ferrol Terra e da Rede de Apoio Mutuo.

Día: Mércores 3 de Outubro.
Lugar: Local Asociación Veciñal de Esteiro.
Horario: de 19 a 21 horas.

Obxectivo da reunión:
  • Recibir información e avaliar os pasos dados na organización da Cooperativa Arméria.
  • Debater e avaliar a situación da Comarca.
  • Asuntos pendentes da anterior Asemblea plenaria
  • Avaliar os avances.

1º Local de Arméria, informacións do Consello Reitor, Convocada a Asemblea Xeral de Arméria para o 20 de Outubro (Aprobación de Estatutos, nomeamento do Consello Reitor e Interventor/a, trámites legais, ...).
2º Informacións: finanzas éticas e comisión de viaxes ...
3º Volveu funcionar a Rede de Apoio Mutuo, no caso do desafiuzamento de Caranza.
4º Debater e avaliar sobre a situación da Comarca (Mobilizacións do Sector Naval, ...).
5º Situación política e social:
  • Mobilizacións ocupa o congreso.
  • Puntos pendentes da Asemblea Plenaria anterior celebrada o pasado 18 de Setembro:
    • Debater e avaliar sobre a situación da Comarca (Mobilizacións do Sector Naval, ...).
    • A enquisa do CIS; a recesión e o rescate; o modelo económico do euro-vegas; as manifestacións de Barcelona, Madrid e Lisboa; as Eleccións Autonómicas previstas para o 21 de Outubro; ...
6º Chamada para participar o día 6 de Outubro na Coop. do Val, na xuntanza para a organización e posta en marcha das redes avisadoras - divulgadoras de seguros éticos e enerxías renovábeis na economía solidaria en Galiza.
7º Xan Martínez da Xoaniña, estivo na Italia nun proxecto sobre cooperativas, viu moitos proxectos (tipo Xoaniñas e Armerias) que están moi avanzados. No caso de poder, informará na Asemblea Plenaria do Encontro deste asunto de interese.
8º Outros asuntos se os houber.

Encontro Social de Ferrol Terra

|||||||||||||||||

Nenhum comentário:

Postar um comentário