13 de fevereiro de 2012

Como xurde a porposta de constitución dun Encontro Social de Ferrol Terra acompañado dunha rede ou comunidade de apoio mutuo

Dous meses despois da celebración do 1º Foro Social de Ferrol Terra, entre outros asuntos, valorou-se unha proposta no Consello Local de dito Foro, para encetar un proceso de constitución dun Encontro Social de Ferrol Terra acompañado dunha rede ou comunidade de apoio mutuo. A xuntanza do Consello Local, onde se valorou esta proposta, tiña lugar o 9 de Decembro de 2011, nos locais da Asociación Veciñal de Esteiro. A proposta ten unha forma de esquema xeral para un mellor entendemento da mesma. Este é o que segue:


Pódese baixar este 1º Documento:

1º ENCONTRO SOCIAL DE FERROL TERRA. PODEMOS CAMBIAR A COR?

Na citada xuntanza do Consello Local do día 9 de Decembro, perante un tempo debateu-se e reflexionou-se con certa profundidade a proposta: pretendía-se e segue-se pretendendo a promoción e constitución dun Encontro Social de Ferrol Terra.

Pretende-se que sexa, ese Encontro Social, o que debata, reflexione e organice unha resposta unitaria ás políticas neoliberais, de recortes sociais e perda de dereitos, cunha acción en positivo: tecendo unha rede de apoio mutuo.

Para continuar tratando este asunto con máis profundidade e reflexión no seo das diferentes entidades que participaron e outras que considerabamos importante que participaran, convocou-se outra xuntanza do Foro, coa intención que fora o máis ampla posíbel, e xa cun debate e reflexión previa no seo dos organismos das diferentes entidades.

Para tal fin e como o tempo apremaba, decidiu-se convocar a xuntanza ampliada o máis que se poida para o Martes, 27 de Decembro de 2011, ás 7 da tarde no Local da Asociación Veciñal de Esteiro. Esta reunión tiña os seguintes obxectivos:

Camiñar cara o encontro Social de Ferrol Terra, aglutinando ao maior número de asociacións, organizacións e persoas ao redor do Encontro Social, para o que nos propoñemos:
  1. Elaborar unha relación de organizacións a contactar.
  2. Acordar un calendario de reunións e celebración do Encontro.

|||||||||||||||||||

Nenhum comentário:

Postar um comentário