14 de janeiro de 2013

Convocatoria da XVIII Asemblea Plenaria do Encontro Social de Ferrol Terra – 15 de Xaneiro de 2012

XVIII Asemblea Plenaria do Encontro Social de Ferrol Terra

Proposta de obxectivos e orde do día para a XVIII Asemblea Plenaria do proceso de construción do Encontro Social de Ferrol Terra, acompañado da Rede de Apoio Mutuo.

Día: Martes 15 de Xaneiro.
Lugar: Local Asociación Veciñal de Esteiro.
Horario: de 19:00 a 21:00 horas.

Obxectivo da reunión:
 • Tratar asuntos de Arméria Soc. Coop., Grupo Finanzas Éticas, Comisión Roupeiro, local ...
 • Tratar asuntos sobre a Rede de Apoio Mutuo (STOP-Desafiuzamentos, Xustiza Social, ..).
 • Debater sobre o Encontro Social e as súas comisións.
 • Tratar outros asuntos de interese.

Orde do día:

Punto previo: Aprobación ou modificación da orde do día.
 1. Proposta dunha actividade  de formación sobre 'Conservas Vexetais'.
 2. Información dos pasos que se están dando para a legalización de Arméria Soc. Coop.  E sobre o local da Traseira do Mercado Municipal de Caranza (Legalización, Dotación e Abertura).
 3. Información da Comisión Dereito a unha Vivenda Digna – STOP-Desafiuzamentos e valoración da mobilización do 28 de Decembro.
 4. Comisión de Xustiza Social -  Informes do Caso 'A'.
 5. Informacións sobre o Banco de Tempo.
 6. Pasos dados na proposta de Foro Social de Ferrol Terra co obxectivo de deliberar e analizar sobre o actual modelo enerxético e as posíbeis alternativas.
 7. Debater e avaliar a situación da Comarca.
 8. O Foro Social Mundial en Tunez.
 9. Proposta de xornada de reflexión sobre a Rede Social de Ferrol Terra (Encontro, Foro, Rede de Apoio Mutuo, Arméria Soc Coop. ....).
Ferrol Terra, 11 de Xaneiro de 2012

||||||||||||||||||||||||

Nenhum comentário:

Postar um comentário